Zurück zur Startseite

Gechter

Servis

Kontakt

Montážní technika
Gechter Pressen (Zahnstangenpressen, Kniehebelpressen,  Handhebelpressen, Sondermaschinen...)

Ruční montážní systém nové generace.

Montážní systém LP šetří
čas i náklady

Inovační řešení pro částečně automatizovanou montáž se jmenuje LPM 2400. V našem hybridním montážním systému jsme optimalizovali kooperaci člověka a techniky tak dalece, že podle produktu ušetříte oproti výrobě mezi 40 a 6% procenty montážní doby.

Tímto způsobem se LPM 2400 amortizuje přibližně po dvou letech.

Základní výbava sestává ze tří pracovních stanic, které jsou uspořádány do půlkruhu na jednom pracovním stole. Produkty se od jedné stanice ke druhé předávají na kruhovitých nosičích dílů po kuličkové dráze.

Poznejte novou generaci ručních montážních systémů. Se systémem LPM-M 40 Vám nabízíme inovační systém, který nastavuje nová měřítka v oblasti ergonomie. Polokruhová konstrukce kombinovaná s inteligentním přistavování dílů Vám skýtá novou možnost důsledně snižovat montážní doby i u čistě ručně vyráběných produktů.

LPM-M 40: investice, která se vyplatí.

Inovační polokruhový tvar

V základní verzi dodáváme systém LPM-M 40 jako polokruhový stůl s kuličkovou dráhou. Vlastní montážní desku tvoří montážní vozík nasazený na kuličkové dráze, kterým lze pohybovat po celém půlkruhu. Přistavování dílů a nástrojů se koná podél 2700 mm dlouhé vnější straně systému.

V protikladu k obvyklým pravoúhlým systémům pracuje tedy systém LPM-M 40 s postupem typu plynulá montáž. Montážní proces začíná na levém konci kuličkové dráhy. Při dalším průběhu posunuje montér vozík stále více napravo a provede tak všechny jednotlivé operace. K tomu, aby zaujal novou pracovní polohu, postačuje pouze natočení těla.

Velká výhoda tohoto postupu: Také u produktů pracovně náročných má montér součásti a nástroje stále k dispozici v optimální uchopovací poloze.

 To dopodrobna znamená:

  • optimální uchopovací dráhy: obnášejí maximálně 40 cm.
  • optimální uchopovací výška: leží mezi 10 až 20 cm nad pracovní výškou; žádný uchopovací pohyb se nekoná nad výškou ramen.
  • optimální přehled: všechny činnosti se odehrávají v preferovaném zorném poli člověka.

Důsledek: Vaši zaměstnanci se neunaví tak rychle a mohou efektivněji pracovat. Předcházíte tak střednědobým až dlouhodobým újmám na zdraví a můžete nasadit na práci se systémem LPM-M 40 i zaměstnance se sníženou pracovní schopností.

© Gechter CZ s.r.o.    Domažlická 1165/5 CZ-130 00 Praha 3