Zurück zur Startseite

Unsere Produkte: Kniehebelpresse, Handhebelpresse, Zahnstangenpresse ...

Gechter Pressen (Zahnstangenpressen, Kniehebelpressen, Handhebelpressen, Sondermaschinen...)

Zahnstangenpressen SonderzubehĂśr

Hand-Kniehebelpressen  SonderzubehĂśr

Handhebelpr. Luftunterst. SonderzubehĂśr

linearw. Pneumatikpresse SonderzubehĂśr

Pn. KHKP verst. FĂźhrung SonderzubehĂśr

Pn. KHP stabile AusfĂźhrung SonderzubehĂśr

Hydropn. C-Ständerpresse SonderzubehÜr

Pressen mit Lichtvorhang SonderzubehĂśr

 

Posuvné stoly s kuličkovým kolejničkovým vedením firmy Gechter jsou vhodné zvláště pro použití u vlisovacích, nýtovacích, vysekávacích a razících prací, u nichž se montáž a sestavování součástí musí vykonávat mimo oblast  nebezpečí. Početná rozšíření posuvného stolu umožňuje jak manuální, tak poloautomatickou obsluhu, jakož i integraci do plně automatických výrobních postupů. Vysoká zatížitelnost při malé velikosti konstrukce umožňuje nasazení všech lisů Gechter až do 150 kN.
Rádi pro Vás zrealizujeme konstrukci a výrobu, speciálních přípravků,  nástrojů nebo kompletně automatizovaných pracovních operací.

 • Základní verze posuvného stolu HST 150 číslo. výrobku: Z0040.001 s kulovými západkovými čepy sestává ze:
  1. Základní desky s otvory pro upevnění všech lisů Gechter
  2. Kuličkového kolejničkového vedení s pohyblivým vozíkem
  3. Zakalené a broušené tvarové kovadliny
  4. Montážní desky se 4 otvory pro upevnění
  5. Nárazné desky se seřiditelným pevným dorazem
  6. Dorazu s olejovým tlumičem
  7. Držadla pro zasunutí a vysunutí posuvného stolu
  8. Kuličkového rastru pro nastavení pracovní polohy
 • Verze HST 150 RB číslo. výrobku: Z0041.001 sestává v položkách 1-7 ze stejných komponent jako základní verze a v položce 8 je vybavena mechanickým západkovým čepem k přebírání bočně působících sil (ruční ovládání).
 • Verze HST 150 PRB číslo. výrobku: Z0041.002 je vybavena pneumaticky ovládaným západkovým čepem k přebírání bočně působících sil.
 • Verze HST 150 PPR číslo. výrobku: Z0042.001 je vybavena pneumaticky ovládaným západkovým čepem k přebírání bočně působících sil, zajížděcí a vyjížděcí pohyb stolu je rovněž ovládán pneumaticky.
 • Rozšíření (speciální příslušenství):
  1. Polohový koncový vypínač vpředu i vzadu pro zajížděcí a vyjížděcí válec
  2. Prodloužení mechanického západkového čepu
  3. Vývoj, konstrukce a výroba speciálních přípravků, nástrojů nebo kompletně automatizovaných pracovních operací v závodě Gechter.

 

HST 150 RB
v pracovní poloze

 

HST 150 PPR v osazovací poloze
s pneumaticky ovládanými západkovými čepy
s pneumaticky ovládaným pohybem zajíždění a vyjíždění

 

HST 150 PPR v pracovní poloze
s pneumaticky ovládanými západkovými čepy
s pneumaticky ovládaným pohybem zajíždění a vyjíždění

 

Lis 20 kN LP
s namontovaným posuvným stolem HST 150 RB

© Gechter CZ s.r.o.    Domažlická 1165/5 CZ-130 00 Praha 3